RETURN TO CONTENTS PAGE

Revised 14/09/2018

RETURN TO WELSH FAMILIES PAGE

RETURN TO WELSH PERSONAL NAMES INDEX

GWYNEDD

GWYNEDD (1)

[WELS151] Ceneu ap Coel Hen m. ?
. [GWY1161] Gwrwst Ledlwm ap Ceneu m. ?
. . [GWY1171] Meirchion ap Gwrwst Ledlwm m. ?
. . . [GWY1181] Elidir Lydanwyn ap Meirchion m. Gwawr ferch Brychan
. . . . [GWY1191] Llywarch ab Elidir Lydanwyn m. ?
. . . . . [GWY1201] Dwg ap Llywarch m. ?
. . . . . . [GWY1211] Gwair ap Dwg m. ?
. . . . . . . [GWY1221] Tegid ap Gwair m. ?
. . . . . . . . [GWY1231] Alcwn ap Tegid m. ?
. . . . . . . . . [GWY1241] Sandde ab Alcwn m. [MANN242] Calenion ferch Tudwal
. . . . . . . . . . [GWY1251] Elidir ap Sandde m. ?
. . . . . . . . . . . [GWY1261] King Gwriad of the Isle of Man m. [POWY282] Nest ferch Cadell
. . . . . . . . . . . . [GWY1271] King Merfyn of Gwynedd m. [CYNA262] Asylt /Ethylt ferch Cynan Dindaethwy
. . . . . . . . . . . . . [GWY9291] King Rhodri of Gwynedd m2. ?
. . . . . . . . . . . . . [GWYN281] King Rhodri of Gwynedd m1. [SEIS292] Angharad ferch Meurig

[GWY1161] Gwrwst Ledlwm (born c.435, ap [WELS151] Ceneu, see WELSH).

[GWY1171] Meirchion gul [=the lean] (born c.460, ap Gwrwst Ledlwm).

[GWY1181] Elidir Lydanwyn (born c.490, ap Meirchion gul) married Gwawr (ferch Brychan), and was killed (c.560).

[GWY1191] Llywarch hen [=old] (born c.520, ab Elidir Lydanwyn).

[GWY1201] Dwg (born c.550, ap Llywarch hen).

[GWY1211] Gwair (born c.590, ap Dwg).

[GWY1221] Tegid (born c.620, ap Gwair).

[GWY1231] Alcwn (born c.655, ap Tegid).

[GWY1241] Sandde (born c.690, ab Alcwn) married [MANN242] Calenion (ferch Tudwal, see MAN).

[GWY1251] Elidir (born c.720, ap Sandde).

[GWY1261] Gwriad (born 755, ab Elidir) married [POWY282] Nest (ferch Cadell ap Brochwel, see POWYS KINGDOM (1)), and was King of the Isle of Man.

[GWY1271] Merfyn [=sea-ruler] frych [=freckled] (born reputably on Man, ap Gwriad) married [CYNA262] Asylt/Ethylt (ferch Cynan Dindaethwy (see GWYNEDD KINGDOM (1) for further details)

There is a discrepancy concerning [POWY282] Nest (ferch Cadell ap Brochwel).

According to the genealogies of Jesus College, she was the wife of [GWY1271] Merfyn frych and mother of [GWYN289] Rhodri mawr. But according to the expanded "Hanesyn Hen" tract she was the mother of Merfyn Frych and therefore wife of [GWY1261] Gwriad.

Bartrum (1993) states "although both versions are chronologically possible, the latter version which makes Esyllt the wife of Merfyn is preferable as, according to the "Annales Cambriae", Cynan Dindaethwy died in 816 while Merfyn died in 844, so that Cynan is more likely to have been the father-in-law of Merfyn rather than his grandfather".

GWYNEDD (3)

[MADO251] Tegonwy ap Teon m. ?
. [LLYW251] Iorwerth ap Tegonwy m. Arianwen ferch Brychan
. . [POW7251] Caenawg Gawr m. ?
. . [LLYW262] Idnerth ab Iorwerth m. ?
. . . [GWY8271] Cadwr Wenwyn ab Idnerth m. ?
. . [LLYW261] Cynog ab Iorwerth m. ?
. . . [LLYW281] Bledrus ap Cynog m. ?
. . . . [LLYW291] Bleddyn ap Bledrus m. ?
. . . . . [LLYW301] Ednywain ap Bleddyn m. ?
. . . . . . [LLYW311] Gollwyn ab Ednywain m. ?
. . . . . . . [LLYW321] Gwyn ap Gollwyn ab Ednywain m. ?
. . . . . . . . [LLYW331] Caradog ap Gwyn m. [MADO332] --- ferch Gwerystan
. . . . . . . . . [LLYW341] King Trahaearn of Gwynedd m. [GWYZ342] Nest ferch Gruffydd
. . . . . . . . . . [LLYW351] Llywarch ap Trahaearn m. [GWY8352] Dyddgu ferch Iorwerth
. . . . . . . . . . . [LLYW362] Gwladys ferch Llywarch m. [GWYN361] King Owain of Gwynedd

[LLYW251] Iorwerth hirflawdd [=tall and grey] (born c.770, ap [MADO251] Tegonwy, see POWYS KINGDOM (2)) married Arianwen (ferch Brychan) and was known as Iorwerth of the long struggle.

[LLYW262] Idnerth (born c.800, ab Iorwerth), see GWYNEDD (8) below for further details.

[POW7251] Caenawg Gawr [Caenawc mawr] (ab Iorwerth hirflawdd), see POWYS (7) for further details.

[LLYW261] Cynog mawr [=the great] (born c.800, ab Iorwerth hirflawdd).

[LLYW281] Bledrus (born c.830, ap Cynog).

[LLYW291] Bleddyn (born c.870, ap Bledrus).

[LLYW301] Ednywain (born c.900, ap Bleddyn).

[LLYW311] Gollwyn (born c.930, ab Ednywain).

[LLYW321] Gwyn (born c.970, ap Gollwyn ab Ednywain).

[LLYW331] Caradog (born c.1000, ap Gwyn) married [MADO332] --- (a daughter of Gwerystan, see POWYS KINGDOM (2)), and was probably slain (together with his son Trahaearn) at the Battle of Mynydd Carn (1081). 

[LLYW341] Trahaearn (ap Caradog, of Arwystl in southern Powys) married [GWYZ349] Nest (ferch Gruffydd, see GWYNEDD KINGDOM (2)), and was King of Gwynedd (1075-81). He defeated Rhys (ab Owain), King of Deheubarth, at the Battle of Goodwick (1078), but was himself slain (together with probably his father) at the Battle of Mynydd Carn (1081). Afterwards Nest married [SAY2401] Osbern FitzRichard (see SAY BY ADOPTION).

[LLYW351] Llywarch (ap Trahaearn) married [GWY8352] Dyddgu (ferch Iorwerth, see GWYNEDD (8)) and was living 1124.

[LLYW362] Gwladys (ferch Llywarch) married [GWYN369] Owain (ap Gruffydd, see GWYNEDD KINGDOM (1)).

GWYNEDD (6)

[GWY6231] Madog Madogion m. ?
. [GWY6241] Dwyfnerth ap Madog Madogion m. ?
. . [GWY6251] Tegog ap Dwyfnerth m. ?
. . . [GWY6261] Dwywg Lyth ap Tegog m. ?
. . . . [GWY6271] Gwrysnad ap Dwywg Lyth m. ?
. . . . . [GWY6281] Elgudy ap Gwrysnad m. ?
. . . . . . [GWY6291] Cynddelw Gam ab Elgudy m. ?
. . . . . . . [GWY6301] Cynwrig ap Cynddelw Gam m. ?
. . . . . . . . [GWEI331] Gweirydd ap Cynwrig m. ?
. . . . . . . . [GWYP311] Pyll ap Cynwrig m. ?
. . . . . . . . [GWY6312] Marchan ap Cynwrig ap Cynddelw Gam m. ?
. . . . . . . . . [GWY6322] Rhys ap Marchan m. ?
. . . . . . . . . . [GWY6333] Gwenllian ferch Rhys m. [POW4331] Morien ap Morgeneu

[GWY6231] Madog Madogion (born c.640).

[GWY6241] Dwyfnerth (born c.680, ap Madog Madogion).

[GWY6251] Tegog (born c.720, ap Dwyfnerth).

[GWY6261] Dwywg Lyth (born c.760, ap Tegog).

[GWY6271] Gwrysnad (born c.800, ap Dwywg Lyth).

[GWY6281] Elgudy (born c.845, ap Gwrysnad).

[GWY6291] Cynddelw Gam (born c.890, ab Elgudy).

[GWY6301] Cynwrig (ap Cynddelw Gam).

[GWEI331] Gweirydd (ap Cynwrig), see Gweirydd ap Cynwrig for further details.

[GWYP311] Pyll (born c.945, ap Cynwrig), (see below for his descent).

[GWY6312] Marchan (born c.960, ap Cynwrig).

[GWY6322] Rhys (born c.990, ap Marchan).

[GWY6333] Gwenllian (ferch Rhys) married [POW4331] Morien (ap Morgeneu, see POWYS (8)).

PYLL AP CYNWRIG

[GWYP311] Pyll (born c.945, ap [GWY6301] Cynwrig, see above).

[GWYP321] Gwair (ap Pyll).

[GWYP332] Afandreg (ferch Gwair ap Pyll ap Cynwrig ap Cynddelw Gam) married [GWYN331] King Iago (ab Idwal ap Meurig, see GWYNEDD KINGDOM (1)).

GWYNEDD (8)

[LLYW262] Idnerth ab Iorwerth m. ?
. [GWY8271] Cadwr Wenwyn ab Idnerth m. ?
. . [GWY8282] Mereddon ferch Cadwr Gwenwynwyn m. [GWYN301] King Idwal of Gwynedd
. . [GWY8281] Cadwr ap Cadwr Wenwyn m. ?
. . . [GWY8291] Seferws ap Cadwr ap Cadwr m. [GLYW292] Lleucu ferch Morgan mawr
. . . . [GWY8301] Ifor ap Seferws m. [MERF312] Isabel ferch Tryffin
. . . . . [GWY8311] Cuhelyn ab Ifor m. [POW6312] Gwen ferch Gronwy ap Tudur Trefor
. . . . . . [GWY8321] Elystan ap Cuhelyn m. [OWAI343] Gwenllian ferch Einion
. . . . . . . [GWY8331] Lord Cadwgon of Twixt Wye & Severn m3. [GLYW322] Efa ferch Gwrgan
. . . . . . . . [GWY8342] Iorwerth ap Cadwgon m. ?
. . . . . . . . . [GWY8352] Dyddgu ferch Iorwerth m. [LLYW351] Llywarch ap Trahaearn

[LLYW262] Idnerth (born c.800, ab [LLYW251] Iorwerth hirflawdd, see GWYNEDD (3) above).

[GWY8271] Cadwr Wenwyn or Gwenwynwyn (born c.830, ab Idnerth).

[GWY8282] Mereddon ([alleged] ferch Cadwr Gwenwynwyn) married [GWYN301] King Idwal foel (ab Anarawd, see GWYNEDD KINGDOM (1)).

[GWY8281] Cadwr (ap Cadwr Wenwyn).

[GWY8291] Seferws (born c.900, ap Cadwr ap Cadwr Wenwyn, of Builth) married [GLWY292] Lleucu (ferch Morgan mawr, see GLYWYSING & MORGANNWG KINGDOMS).

[GWY8301] Ifor (born c.925, ap Seferws) married [MERF312] Isabel (ferch Tryffin, see MERFYN).

[GWY8311] Cuhelyn (born c.950, ab Ifor) married [POW6312] Gwen (ferch Gronwy ap Tudur Trefor, see POWYS (6)).

[GWY8321] Elystan glodrydd [=the renowned] (born c.975, ap Cuhelyn), Lord of Twixt Wye & Severn, married [OWAI343] Gwenllian (ferch Einion, see SEISYLLWG (2)).

[GWY8331] Cadwgon (ab Elystan) had 3 mistresses 1. Angharad (ferch Llawr); then 2. Jane (ferch Brochwel); then 3. [GLYW322] Efa (ferch Gwrgan ab Ithel, see GLYWYSING & MORGANNWG KINGDOMS). He became Lord of Radnor, Ceri, Maelienydd & Elfael, and lost Hereford and Gloucester to the Normans.

[GWY8342] Iorwerth (ap Cadwgon & Efa).

[GWY8352] Dyddgu (ferch Iorwerth) married [LLYW351] Llywarch (ap Trahaearn, see GWYNEDD (3) above).

GWYNEDD (9)

[GWY1271] King Merfyn of Gwynedd m. [CYNA262] Asylt /Ethylt ferch Cynan Dindaethwy
. [GWY9291] King Rhodri of Gwynedd m2. ?
. . [GWY9301] Tudwal ap Rhodri Mawr m. ?
. . . [GWY9311] Alser ap Tudwal m. ?
. . . . [GWY9321] Aelan ab Alser m. ?
. . . . . [GWY9331] Einudd ab Aelan m. ?
. . . . . . [GWY9341] Tudwal ab Einudd m. ?
. . . . . . . [GWY9351] Dinawal ap Tudwal m. ?
. . . . . . . . [GWY9361] Bran ap Dinawal m. ?
. . . . . . . . . [GWY9371] Llywarch ap Bran m. [OWAI383] Rhael ferch Gronwy
. . . . . . . . . . [GWY9382] Tangwystl ferch Llywarch m. [HOWL371] Llywarch ab Iorwerth

[GWY9301] Tudwal gloff [=lame] (born c.840, ap [GWYN289] Rhodri mawr, by his 2nd (unnamed) wife, see GWYNEDD KINGDOM (1)). Tudwal was of Uchelogoed Gwynedd.

[GWY9311] Alser (born c.870, ap Tudwal).

[GWY9321] Aelan (born c.900, ab Alser).

[GWY9331] Einudd (ab Aelan).

[GWY9341] Tudwal (ab Einudd).

[GWY9351] Dinawal (ap Tudwal).

[GWY9361] Bran (ap Dinawal).

[GWY9371] Llywarch (ap Bran, of Menai) married [OWAI383] Rhael (ferch Gronwy, see SEISYLLWG (2)).

[GWY9382] Tangwystl (born c.1180, ferch Llywarch) married [HOWL371] Llywarch Goch (ab Iorwerth, see HOWLBWRCH).